Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 22.01.2021 r. Fri, 15 Jan 2021 13:16:57 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 21.01.2021 r. Fri, 15 Jan 2021 13:15:53 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 20.01.2021 r. Fri, 15 Jan 2021 13:14:39 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 19.01.2021 r. Fri, 15 Jan 2021 13:13:27 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Rewizyjna - 19.01.2021 r. Fri, 15 Jan 2021 13:12:01 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... XXV Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego Fri, 15 Jan 2021 13:08:45 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-64 ... WPF na lata 2021-2035 Thu, 14 Jan 2021 14:46:17 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-77 ... Uchwała budżetowa na 2021 rok Thu, 14 Jan 2021 14:44:59 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-109 ... Opinia RIO sfinansowanie deficytu Thu, 14 Jan 2021 14:35:02 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-77 ... Opinia RIO - projekt WPF na lata 2021- 2035 Thu, 14 Jan 2021 14:33:10 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-77 ... Opinia RIO - projekt budżetu na 2021 rok Thu, 14 Jan 2021 14:31:15 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-109 ... Projekt WPF na lata 2021-2035 Thu, 14 Jan 2021 14:14:34 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-77 ... Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 Thu, 14 Jan 2021 14:10:56 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-109 ... Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za 2019 rok Thu, 14 Jan 2021 13:57:15 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majatkowe za 2019 rok - osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Thu, 14 Jan 2021 13:47:36 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2019 Thu, 14 Jan 2021 13:37:10 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju na terenie powiatu stalowowolskiego Thu, 14 Jan 2021 07:45:25 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-59 ... Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju poza terenem powiatu stalowowolskiego Thu, 14 Jan 2021 07:44:53 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-59 ... Oświadczenia majątkowe za 2019 rok - osoby zarządzające powiatowymi osobami prawnymi Wed, 13 Jan 2021 17:23:36 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2019 rok Wed, 13 Jan 2021 17:21:24 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Uchwały Zarządu Powiatu Wed, 13 Jan 2021 11:30:47 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-73 Numer uchwały          Data podjęcia Tytuł 01/01/2018 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi położonej na działkach o nr ew. 1776/4...... Protokoły Wed, 13 Jan 2021 11:27:28 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-72 1/2018 z dnia 22 listoapda 2018 r. 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 4/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 6/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. 7/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. 8/2018 z dnia 20 grudnia 2018...... Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Wed, 13 Jan 2021 10:29:28 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji polegającej na modernizacji korpusu wału lewego rzeki San Tue, 12 Jan 2021 14:59:46 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Aktualizacja zgłoszenia o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne STW 3804A Tue, 12 Jan 2021 11:23:22 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-82 ...