XML

Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 15.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.06.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „ Budowę elektrociepłowni wraz z wiatą magazynu paliwa, baterią zbiorników chłodzących, układem odpylania i odprowadzania spalin oraz podziemnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, budowę zewnętrznych instalacji energii elektrycznej i wodociągowej na działce nr ew.  937/4, położonej w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-06-15
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-06-15 12:05
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-27 13:26