Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

XXVII Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego - 27.04.2021 r.

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego w terminie 27 kwietnia 2021 r. w Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kwiatkowskiego 1 (aula). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
5.    Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Stalowowolskim.
6.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli za rok 2020 wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy zastępczej oraz oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie Stalowowolskim.
7.    Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016-2020.
8.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
9.    Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym czterech ambulansów wraz z wyposażeniem
10.    Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części pomieszczeń w budynku szpitala.
11.    Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2021 – 2025.
12.    Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2021-2023.
13.    Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2021 – 2025.
14.    Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2030.
15.    Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021.
16.    Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035.
17.    Interpelacje i zapytania radnych.
18.    Wolne wnioski i informacje.
19.    Zakończenie obrad Sesji.

        
Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2021-04-16
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-04-16 08:43
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-04-19 14:37
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 14 maja 2021r. 12:00:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.