XML

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu.

POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na usługi pn. "Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu".

UWAGA zmiany!!!
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-07-27
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-07-27 08:24
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-08-09 13:02