XML

OBWIESZCZENIE w sprawie przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia z projektem budowlanym

 
OBWIESZCZENIE
w sprawie przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia z projektem budowlanym
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2022, poz. 2000)  oraz art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 t.j.) podaję do publicznej wiadomości informację, że przyjęto bez sprzeciwu zgłoszenie
z projektem budowlanym złożone w dniu 09-06-2023 rok
na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0012 Zbydniów na działkach:
11, 21, 22, 81, 128, 177, 208/1, 208/2, 366
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0001 Dzierdziówka na działkach:
289, 337/5, 344, 346/8, 346/13, 346/16, 346/18, 346/22, 346/25, 346/28, 348/2, 348/3, 348/4, 348/5, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355/3, 355/4, 358/1, 359, 360, 361, 362/1, 363/1, 364/1, 365, 366, 367, 368/1, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 380/1, 380/2, 381/1, 381/2, 382, 384/2, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 701, 703, 704, 713/1, 713/2, 714, 715/1, 716/1, 717, 718/3, 718/4, 719, 720, 721, 722, 723, 724/1, 725/8, 725/10, 725/11, 725/12, 725/13, 725/14, 725/15, 725/18, 725/29, 725/30, 726, 727, 728, 729, 754, 755, 763, 764, 806, 896, 932, 1006, 1020, 1021/1, 1021/2, 1042/2
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0004 Majdan Zbydniowski na działkach:
203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/10, 203/12, 203/13, 203/14, 203/20, 203/22, 203/23, 203/25, 203/27, 205, 206, 208, 209, 210, 230, 234, 241, 242, 258, 260, 263, 270, 273, 274/1, 274/3, 276/1, 277, 278, 279, 280, 282/1, 284, 287, 291, 292, 293, 295, 302, 303, 308, 309, 310, 311, 312, 313/2, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 561, 566, 568, 570, 577, 581/1, 581/3, 581/4, 583, 584, 585/1, 586, 587, 588/1, 590, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 594/2, 595, 596/1, 596/3, 596/4, 596/6, 596/7, 596/9, 597/1, 597/3, 597/4, 597/6, 597/9, 597/14, 597/16, 597/17, 597/18, 597/19, 597/20, 597/21, 597/22, 597/23, 597/25, 597/27, 597/29, 597/30, 597/31, 597/32, 597/35, 597/36, 597/37, 597/38, 597/40, 597/42, 597/43, 597/45, 597/46, 597/51, 597/52, 597/53, 598, 600, 601, 602/1, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 608/1, 608/2, 610, 612, 613, 614/1, 615, 616, 619/2, 620, 622, 623, 624, 627/1, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 640, 641, 642, 644, 645, 648, 650/1, 672/1, 672/2, 674, 675, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 707, 720, 721, 722, 723/1, 723/2, 724, 738, 739, 740, 752, 753, 798, 807/1, 807/2, 809, 818, 819, 824, 826, 840, 848
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0010 Wólka Turebska na działkach:
127, 132, 134, 136, 137, 138/1, 139, 140, 145/2, 145/3, 145/4, 146, 147, 149, 151, 152, 154/1, 154/2, 155, 156, 158/1, 159, 160, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 172/1, 172/2, 173, 174, 176/1, 176/2, 177, 178/1, 178/3, 178/5, 178/6, 178/7, 187/2, 200, 214, 216, 218/1, 218/2, 219, 220/2, 220/4, 221, 232/3, 277/3, 277/4, 277/12, 277/15, 277/16, 277/17, 277/18, 277/19, 277/23, 277/24, 279/2, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 292/1, 292/2, 292/4, 292/6, 292/7, 292/8, 293/2, 329/1, 330/3, 331, 333/1, 333/2, 345, 353, 354, 358, 359, 360/5, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 379, 380, 381/2, 381/3, 381/4, 382, 383, 384/2, 386/1, 387, 389, 390/1, 391, 393, 395/1, 401, 402/2, 403/3, 403/4, 403/6, 403/8, 403/10, 403/13, 403/14, 403/15, 403/16, 404/2, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 415/1, 415/3, 415/4, 416, 418/1, 419/1, 425/1, 427, 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 433/2, 437, 438, 439/2, 726/1
 
 
Inwestor: Gmina Zaleszany ul. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
20230630140657561 Plik pdf 704.03 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGabriela Taracha-Oźga - Podinspektor2023-06-29
Publikujący Gabriela Taracha-Oźga - inspektor 2023-06-29 14:07
Modyfikacja Gabriela Taracha-Oźga - inspektor 2023-06-30 14:13