Ogłoszenie kuratora dla nieznanych wierzycieli - właścicieli nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym nr 2863/1 o pow. 0,0960 ha, w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Stalowa Wola obreb 0003 Centrum.