Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Informacja o czynnościach ustalenia granic działki ewid. nr 239 w obr. 0003-Kotowa Wola, jednostka ewidencyjna Zaleszany Tue, 21 Sep 2021 10:52:47 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tue, 21 Sep 2021 09:00:21 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 5 grudnia 2018 roku. Protokół Nr 2/2019 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 22 stycznia 2019 roku. Protokół Nr 3/2019...... Wykaz rzeczy przekazanych w 2021 roku Mon, 20 Sep 2021 14:00:54 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ... Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli II Mon, 20 Sep 2021 12:48:58 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli Mon, 20 Sep 2021 11:55:12 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego - Informacja Mon, 20 Sep 2021 11:01:51 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-132 ... Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.14.2021.DK Fri, 17 Sep 2021 13:16:04 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Wykaz jednostek organizacyjnych Fri, 17 Sep 2021 11:59:58 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Dyżury Radnych, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Thu, 16 Sep 2021 14:33:25 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-130 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z dz. 1436 oraz 1286 Zdziechowice Drugie Thu, 16 Sep 2021 12:00:49 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z dz. 3443 obr Zaklików Thu, 16 Sep 2021 11:55:23 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z dz. 738_11 Bojanów Thu, 16 Sep 2021 11:54:13 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki ewid. nr 269 w obrębie 0013-Zalesie, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem Wed, 15 Sep 2021 14:27:18 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 20.09.2021 r. Wed, 15 Sep 2021 14:19:32 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 22.09.2021 r. Wed, 15 Sep 2021 14:19:22 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 23.09.2021 r. Wed, 15 Sep 2021 14:19:03 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 21.09.2021 r. Wed, 15 Sep 2021 14:18:52 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... XXXI Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego - 27.09.2021 r. Wed, 15 Sep 2021 14:16:36 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-64 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Wed, 15 Sep 2021 12:22:45 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Zarządzenia Starosty w 2021 roku Wed, 15 Sep 2021 11:29:56 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-17 ... Zapytanie ofertowe pn.: "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15 - II" Tue, 14 Sep 2021 12:41:03 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Budowa drogi gminnej ul. Kościelna w Lipie w km 0+002,5 do km 0+480 Tue, 14 Sep 2021 12:19:47 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-83 ... Zapytanie ofertowe pn.: Tue, 14 Sep 2021 12:18:00 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi zarządu powiatu w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Mon, 13 Sep 2021 12:04:49 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji 534/2021- BAGPAK Polska Mon, 13 Sep 2021 10:55:30 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 534/2021 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie: ,,Przebudowy hali produkcyjnej (rozbudowa linii do produkcji opakowań metalowych i wieczek), zmiana sposobu użytkowania wschodniej częśći hali magazynowej......