Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL "Modernizacja sali gimnastycznej przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli". Fri, 28 Jan 2022 12:46:05 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Uchwały Zarządu Powiatu Fri, 28 Jan 2022 08:46:51 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-73 Numer uchwały          Data podjęcia Tytuł     01/01/2018 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi położonej na...... Zapytanie ofertowe GN.683.25.2022.DK na wykonanie operatów szacunkowych dla działek obr 3 Centrum Stalowa Wola Thu, 27 Jan 2022 14:08:20 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Protokoły Wed, 26 Jan 2022 09:32:47 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-72 1/2018 z dnia 22 listoapda 2018 r. 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 4/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 6/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. 7/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. 8/2018 z dnia 20 grudnia 2018...... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 24.01.2022 r. Mon, 24 Jan 2022 14:12:34 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-121 Na podstawie art. 34a Prawa budowlanego, Dz.U 2021 poz. 2351, stanowiącego o obowiązku publikacji informacji w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu...... Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 25.01.2022 r. Mon, 24 Jan 2022 09:09:08 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 26.01.2022 r. Mon, 24 Jan 2022 09:08:50 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 27.01.2022 r. Mon, 24 Jan 2022 09:08:34 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 24.01.2022 r. Mon, 24 Jan 2022 09:05:54 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Zawiadomienie dotyczące zmiany terminu wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym GN.6620.2.11.2019.AG Thu, 20 Jan 2022 10:11:38 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Dane teleadresowe Wed, 19 Jan 2022 14:56:28 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz 376_17 obr. Obojna Wed, 19 Jan 2022 14:27:13 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz 1265_1 obr. Rzeczyca Długa Wed, 19 Jan 2022 14:25:17 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz 597_2 Obojna Wed, 19 Jan 2022 14:23:04 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz.2005 obr. Stany Wed, 19 Jan 2022 14:19:23 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz.236 obr. Wola Rzeczycka Wed, 19 Jan 2022 14:16:41 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz.2655 obr. Zdziechowice Drugie Wed, 19 Jan 2022 14:14:17 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz.1789 obr. Zdziechowice Pierwsze Wed, 19 Jan 2022 14:11:51 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz.2867 obr. Zaklików Wed, 19 Jan 2022 14:09:52 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji 12/2022 Wed, 19 Jan 2022 14:08:23 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 Obwieszczenie z dnia 19.01.2022 r... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz.288_1 obr. Wola Rzeczycka Wed, 19 Jan 2022 14:07:55 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz. 639 obr. Majdan Zbydniowski Wed, 19 Jan 2022 14:05:32 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz. 309 obr. Stare Baraki Wed, 19 Jan 2022 14:03:09 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia korzystania z dz. 2033 obr. Stany Wed, 19 Jan 2022 14:00:54 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... XXXVI Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego 31.01.2022 r. Wed, 19 Jan 2022 13:03:25 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-64 ...