XML

Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 21.01.2021 r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej odbędzie się 21 stycznia 2021 roku o godz. 15:30. W związku z art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.
 
Proponowany porządek obrad:
  1. Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2020.
  4. Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca Komisji
Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Zofia Ciesielska - Grella
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2021-01-15
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-01-15 13:15