Ogłoszenie o wydaniu decyzji wywłaszczeniowej dot. działki 67_2 obr. Dąbrowa