Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Przedłużenie Ważności, Wtórnik, Zmiana Danych w Legitymacji Instruktora Nauki Jazdy Wed, 27 Jan 2021 13:53:50 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI, WTÓRNIK, ZMIANA DANYCH W LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011...... Zarządzenia Starosty w 2021 roku Wed, 27 Jan 2021 12:59:35 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-17 ... Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg. Wed, 27 Jan 2021 09:43:34 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-119 ... Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Stalowowolskiego Wed, 27 Jan 2021 09:38:17 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-117 OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW NA TERENIE POWIATU STALOWOWOLSKIEGO     L.p. Nazwa OSK Adres Nr ewidencyjny, NIP Kategorie 1. OSK MOTOS ul. Okulickiego 64 37-450 Stalowa...... Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie Powiatu Stalowowolskiego Wed, 27 Jan 2021 08:30:57 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-118   WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW NA TERENIE POWIATU STALOWOWOLSKIEGO   Lp. Numer stacji Nazwa stacji i właściciela - kategorie badanych pojazdów Adres 1. RST/001 Okręgowa Stacja Kontroli...... Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia lub licencji. Wed, 27 Jan 2021 07:59:54 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,  ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola UZYSKANIE DODATKOWEGOWYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB Z LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT...... Licencja na wykonywanie krajowego transportu osób pojazdem przystosowanym do przewozu od 7 do 9 osób Wed, 27 Jan 2021 07:58:10 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola  UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM...... Wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny Wed, 27 Jan 2021 07:56:56 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli  ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola ZEZWOLENIA NA ZAWODY SPORTOWE, WYŚCIGI, RAJDY, ZGROMADZENIA I INNE IMPREZY, KTÓRE POWODUJĄ UTRUDNIENIE RUCHU LUB WYMAGAJĄ KORZYSTANIA Z...... Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy. Wed, 27 Jan 2021 07:55:41 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 stwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY Podstawa...... Wydanie legitymacji dla instruktora nauki jazdy Wed, 27 Jan 2021 07:54:22 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola WYDANIE LEGITYMACJI DLA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY Podstawa prawna: Ustawa z dnia 05...... Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. Wed, 27 Jan 2021 07:53:22 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola   UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM...... Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy Wed, 27 Jan 2021 07:50:50 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY Podstawa...... Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia Wed, 27 Jan 2021 07:49:27 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia Podstawa...... Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Wed, 27 Jan 2021 07:47:34 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli...... Wydawanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych przez diagnostów Wed, 27 Jan 2021 07:45:48 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW Podstawa...... Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Wed, 27 Jan 2021 07:42:19 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY Podstawa...... Zatwierdzanie projektów zmian organizacji ruchu Wed, 27 Jan 2021 07:38:54 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ZMIAN ORGANIZACJI RUCHU Podstawa prawna: Art. 10 ust. 5...... Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tue, 26 Jan 2021 14:26:54 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 5 grudnia 2018 roku. Protokół Nr 2/2019 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 22 stycznia 2019 roku. Protokół Nr 3/2019...... Protokoły Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Tue, 26 Jan 2021 14:24:58 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 6 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2019 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 21 stycznia 2019 r. Protokół Nr 3/2019 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 18...... Protokoły Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Tue, 26 Jan 2021 14:19:04 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej z dnia 04 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2019 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2019 r. Protokół Nr 3/2019 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy...... Protokoły Rady Powiatu Stalowowolskiego VI kadencji Tue, 26 Jan 2021 14:12:33 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-62 PROTOKÓŁ WYNIKI GŁOSOWAŃ Protokół Nr I/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego. - Protokół Nr II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. Rady Powiatu...... Uchwały Rady Powiatu kadencja 2018-2023 Tue, 26 Jan 2021 14:02:01 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-61 ... Uchwały Zarządu Powiatu Mon, 25 Jan 2021 09:19:12 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-73 Numer uchwały          Data podjęcia Tytuł 01/01/2018 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi położonej na działkach o nr ew. 1776/4...... Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Mon, 25 Jan 2021 08:18:24 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 ... Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Mon, 25 Jan 2021 08:17:29 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-115 ...