XML

OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 29, art. 30 i art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 Starosta Stalowowolski zawiadamia o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu tj. Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Gminie Zaklików  w obrębach ewidencyjnych : Gielnia, Łysaków oraz Łysaków Kolonia,  w powiecie stalowowolskim oraz możliwości zapoznania się z treścią zgromadzonej  dokumentacji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłJustyna Koper-Kędra2021-12-07
Publikujący Justyna Koper-Kędra 2021-12-07 13:25
Modyfikacja Justyna Koper-Kędra 2021-12-07 13:31