Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 1264_1 obr. Rzeczyca Długa.pdf do treści 2022-06-17 13:53 Dawid Karsoń
Utworzono treść 2022-06-17 13:53 Dawid Karsoń Podgląd treści
powrót