XML

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - 8 grudnia 2023 r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się 8 grudnia 2023 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (sala 113).
Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad:
1.    Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na rok 2024.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039.
5.    Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
6.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie obrad.
    

Ryszard Andres
Przewodniczący Rady Powiatu

Przewodniczący Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Aleksander Jabłoński

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2023-11-30
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-11-30 14:44