XML

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 03.12.2020 r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbędzie się 3 grudnia 2020 roku o godz. 15:30. W związku z art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1.    Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Opracowanie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
na rok 2021.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035.
5.    Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
6.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie obrad.


 
    
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Stanisław Czochara

Dane do logowania
 
https://join.psip.podkarpackie.pl/
Identyfikator spotkania: 794751489
Hasło: 13579
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2020-12-01
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2020-12-01 11:13