K O M U N I K A T
      Starosta Stalowowolski informuje, że od dnia 04 stycznia 2021 r. bezpośrednia obsługa klientów urzędu we wszystkich sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w systemie internetowej rezerwacji za pośrednictwem strony https://kolejka.stalowowolski.pl, poprzez którą już od dnia 28 grudnia 2020 r. będzie można rezerwować elektronicznie wizyty w Wydziale Komunikacji. System będzie umożliwiał umówienie terminu od 4 stycznia 2021 roku.
W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prosimy klientów załatwiających sprawy w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych, prosimy o przełożenie wizyty na inny termin.
Przypominamy, że klienci przebywający na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli są zobowiązani do:
W celu zwiększenia Państwa bezpieczeństwa, uniknięcia kolejek oraz ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu, prosimy o przybycie do urzędu punktualnie na umówioną godzinę wizyty. Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy klientów Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli do załatwiania swoich spraw bez osobistej wizyty w Starostwie, korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, e-PUAP, poczta tradycyjna.