Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 403 obr. Dąbrowa Rzeczycka.pdf do treści 2022-06-17 13:52 Dawid Karsoń
Utworzono treść 2022-06-17 13:51 Dawid Karsoń Podgląd treści
powrót