Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Tue, 01 Dec 2020 14:11:20 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-106 ... Postanowienie prostujące decyzję GN.683.31.2020.DK z 21.10.2020 r. Tue, 01 Dec 2020 12:14:03 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 Postanowienie prostujące decyzję GN.683.31.2020.DK z 21.10.2020 r. w załączniku... Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 07.12.2020 r. Tue, 01 Dec 2020 11:20:21 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 04.12.2020 r. Tue, 01 Dec 2020 11:15:43 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 03.12.2020 r. Tue, 01 Dec 2020 11:13:52 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 02.12.2020 r. Tue, 01 Dec 2020 11:12:28 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Rewizyjna 01.12.2020 r. Tue, 01 Dec 2020 11:11:08 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 01.12.2020 r. Tue, 01 Dec 2020 11:10:11 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... XXIII Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego 15.12.2020 r. Mon, 30 Nov 2020 13:43:51 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-64 ... Ogłosznie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 2672/3 obr.0003-Centrum, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola.pdf Mon, 30 Nov 2020 11:35:55 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... XXII Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego 08.12.2020 r. Mon, 30 Nov 2020 10:58:26 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-64 ... Ucjwała w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego Mon, 30 Nov 2020 08:27:10 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-110 ... Uchwała Zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2019 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Mon, 30 Nov 2020 08:26:06 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-110 ... Uchwała zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2019 Mon, 30 Nov 2020 08:24:50 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-110 ... Opinia o kwocie długu 2020-2033 Fri, 27 Nov 2020 14:46:09 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-77 ... Zawiadomienie o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym GN.6620.1.41.2020.JM Fri, 27 Nov 2020 14:45:39 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Opinia RIO projekt WPF 2020-2033 Fri, 27 Nov 2020 14:45:37 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-77 ... Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2033 Fri, 27 Nov 2020 14:45:02 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-77 ... Uchwała Nr IV/ 26 /2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 Fri, 27 Nov 2020 14:44:16 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-77 ... Uchwała w sprawie opinii RIO o przedłożonym projekcie WPF Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019-2033 Fri, 27 Nov 2020 14:35:22 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-77 ... Uchwała Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 Fri, 27 Nov 2020 14:34:35 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-77 ... Uchwała Nr 23/136/2019 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego. Fri, 27 Nov 2020 14:31:18 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-110 ... Informacja Zarządu za rok 2019 sporządzona na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Fri, 27 Nov 2020 14:30:36 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-110 ... Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok Fri, 27 Nov 2020 14:29:43 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-110 ... Uchwała RIO o opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I pół. 2019 Fri, 27 Nov 2020 14:28:50 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-110 ...