Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

LII Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego - 27 września 2023 r.

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję LII Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 27 września 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego.
4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
5.    Sprawozdanie z realizacji programu „Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Stalowowolskim na lata 2021-2025”.
6.    Informacja na temat działalności Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2023 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy wraz z autopoprawkami.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Ekonomik w Europie - lepsza jakość nauczania” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2022).
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu w ramach udzielonej Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli akredytacji do Programu Erasmus+ na lata 2021-2027. (Projekt obejmujący nauczycieli).
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu w ramach udzielonej Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli akredytacji do Programu Erasmus+ na lata 2021-2027. (Projekt obejmujący uczniów).
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu w ramach udzielonej Zespołowi Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli akredytacji do Programu Erasmus+ na lata 2021-2027.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części powierzchni dachu budynku szpitala.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji, w formule partnerskiej, projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.3 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
16.    Interpelacje i zapytania radnych.
17.    Wolne wnioski i informacje.
18.    Zakończenie obrad Sesji.


Ryszard Andres
Przewodniczący Rady Powiatu

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2023-09-15
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-09-15 13:28
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-09-15 13:29
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 23 września 2023r. 16:02:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.