XML

Wykaz rejestrów i ewidencji


1.  Rejestry:
 • uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego, (dostępny w Biuletynie)
 • uchwał Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, (dostępny w Biuletynie)
 • interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego,
 • aktów prawa miejscowego,
 • zarządzeń Starosty Stalowowolskiego (dostępny w Biuletynie),
 • udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
 • przesyłek przychodzących i wychodzących, w tym rejestry pocztowe,
 • skarg i wniosków,
 • spisów zdawczo - odbiorczych Archiwum Zakładowego,
 • zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób,
 • wydanych zaświadczeń na niezarobkowy transport krajowy,
 • wniosków o pozwolenie na budowę,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wydanych dzienników budowy,
 • zgłoszeń na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego (dostępny w biuletynie),
 • sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • rejestr posiadaczy roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,
 • geologicznych materiałów archiwalnych,
 • użytkowników wieczystych i zarządców osób fizycznych i podmiotów,
 • zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 • rejestr umów zawartych przez Powiat,
 • rejestr naruszeń ochrony danych osobowych,
 • rejestr umów powierzenia danych osobowych,
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr kategorii przetwarzania danych;

2.  Ewidencje:
 •     stowarzyszeń (dostępna w Biuletynie)
 •     kierowców,
 •     pojazdów,
 •     instruktorów nauki jazdy,
 •     akt osobowych,
 •     upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 •     kontroli zewnętrznych,
 •     gruntów i budynków.

3. Inne:
 •     publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 17:11