XML

Audytor Wewnętrzny

 Zadania Audytora Wewnętrznego zlecane są osobie spoza Starostwa.

Do zadań audytora należy:
  • niezależne badanie systemów zarządzaniakontroli w starostwie, w tym procedur kontroli zarządczej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów oraz ocenę przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków (czynności zapewniające),
  • przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego,uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
  • przygotowanie programów zadań audytowych oraz przeprowadzenie tych zadańwydziałach starostwa i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  • wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
  • ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  • przedstawienie zaleceń sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
  • czynności dowodowe, w tym składanie wniosków mające na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
  • ocena wiarygodności sprawozdań finansowych budżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:14