XML

Radcowie Prawni

 • Radcowie Prawni:
Pok. 105, tel. 15 643 36 29, e-mail: radca@stalowowolski.pl

 Do zadań Radców Prawnych należy w szczególności:
 • obsługa prawna Rady, Zarządu, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
 • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat,
 • nadzór nad stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego przez pracowników Starostwa,
 • opiniowanie projektów umów i porozumień,
 • wydawanie opinii prawnych z zakresu spraw wynikających ze stosunku pracy,
 • wydawanie opinii w sprawach indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,
 • uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest rozwiązanie, zmiana lub wznowienie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów,
 • opiniowanie zawarcia umowy w sprawach majątkowych,
 • opiniowanie pod względem legalności uchwał organów Powiatu,
 • prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych do WSA i NSA wraz z zastępstwem procesowym przed tym Sądem,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty w postępowaniu sądowym,
 • prowadzenie zbioru aktów prawnych,
 • koordynowanie obsługi prawnej przez Radcę wyznaczonego przez Starostę.
  
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:04
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-01-03 10:35