XML

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stalowej Woli

  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Agnieszka Kolba, tel. 15 643 36 60, pokój 312, e-mail: rzecznik@stalowowolski.pl

 Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • przedkładanie Staroście w terminie w terminie do dnia 31 marca każdego roku do zaopiniowania rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazywanie go Prezesowi Urzędu w terminie 7 dni od zaopiniowania przez Starostę,
  • prowadzenie edukacji konsumenckiej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:06
Modyfikacja Łukasz Miklus 2021-04-14 12:25