Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Wydawanie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego, oraz zaświadczeń o stanie ewidencyjnym

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola
WYDAWANIE WYPISÓW LUB WYRYSÓW Z OPERATU EWIDENCYJNEGO ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O STANIE EWIDENCYJNYM
Podstawa prawna: Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
(t.j.  Dz.U. 2021 poz. 1990 ) wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz.2096 ze zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
(t.j.  Dz.U. z  2018 r. poz. 1000 ze zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z poz 1000 ze zm.)
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: - wniosek złożony przez osobę uprawnioną,
- w przypadku udostępnienia danych osobie nie będącej właścicielem do   wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo od osoby lub podmiotu uprawnionego do ich otrzymania, bądź wykazać interes prawny  do uzyskania wnioskowanych danych.
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości osoby uprawnionej do uzyskania danych z operatu ewidencyjnego (do wglądu).
Opłata: Opłaty za wypisy, wyrysy ustalana jest na podstawie tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2052)
Opłaty za wydanie zaświadczenia lub z tytułu udzielenia pełnomocnictwa naliczana jest na podstawie ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z poz 1000 ze zm.)
Pełnomocnictwo opłata skarbowa - 17 zł.
Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów opłata skarbowa - 17 zł.
Opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego  można uiszczać po uprzednim otrzymaniu dokumentu naliczenia opłaty na konto: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli nr konta: 31 9430 0006 0001 0041 2000 0003
Opłaty za wydanie zaświadczenia lub z tytułu udzielenia pełnomocnictwa należy uiszczać na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630
Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15,
pok. 13 ( Miasto Zaklików, Gmina Zaklików)
pok. 16 ( Gmina Stalowa Wola)
pok.14 ( Gminy Bojanów i Pysznica)
pok. 15 (Gmina Zaleszany i Gmina Radomyśl nad Sanem)
Sposób i termin załatwienia sprawy: Dane z operatu ewidencji gruntów i budynków wydawane są po zweryfikowaniu uprawnień wnioskodawcy do otrzymania danych ewidencyjnych,  złożeniu wniosku i opłaceniu należności za wykonaną czynność.
W przypadku niezgodności danych w operacie ewidencyjnym wydanie dokumentu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
w sprawie, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.
Uwagi: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
(015) 643-36-16 (Miasto Zaklików, Gmina Zaklików) 
(015) 643-36-20 (Gmina Stalowa Wola
(015) 643-36-21 ( Gminy Bojanów i Pysznica)
(015) 643-36-18 (Gmina Zaleszany i Gmina Radomyśl nad Sanem)
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania wypisu z operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych: wydanie wypisu lub/i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków na podstawie przepisów prawa: Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.).
 4. Odbiorcy danych: podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia danych osobowych oraz podmioty wyszczególnione w przepisach prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Archiwalną.
 6. Ma Pan/i prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00
 1. Podanie danych ujętych we wniosku o wydanie wypisu lub/i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych obowiązkowych skutkować będzie niewydaniem wnioskowanej dokumentacji. 
 2. Konsekwencje niepodania danych: brak możliwości poprawnego załatwienia sprawy.
Formularze do pobrania: Formularze i wzór wypełniania znajdują się w załączniku

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2020-11-06
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika Wydziału GN 2020-11-06 12:29
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika Wydziału GN 2023-08-09 09:13
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2023r. 20:33:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.