Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola
SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:
 • wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu złożony przez inwestora lub projektanta,
 • plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej (której aktualność została potwierdzona przez geodetę i w wyniku którego powstała  mapa przyjęta do zasobu geodezyjnego)  lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, przedstawiający propozycję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (w przypadku wniosku złożonego w wersji papierowej, gdy plan sytuacyjnyma postać nieelektroniczną, należy złożyć go w co najmniej dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz pozostaje w aktach w starostwie, pozostałe egzemplarze planu sytuacyjnego z zamieszczoną adnotacją zawierającą informację, iż dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej, wydawane są wnioskodawcy)

          Załączniki dodatkowe:
 • Mapa do celów projektowych,
 • Kopia wyrysu i wypisu z MPZP lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci,
 • Inne (np. uzgodnienia branżowe, uzyskane postanowienia od zarządów dróg, pozwolenia wodno – prawne itp.)
w celu przyspieszenia procesu koordynacyjnego przy składaniu wniosku w wersji papierowej zachęcamy projektantów i inwestorów do przekazywania wraz z wnioskiem materiałów w postaci cyfrowej (skanów dokumentów i map z przebiegiem projektowanego uzbrojenia w formacie .pdf, oraz pliku .dxf zawierającego przebieg projektowanego uzbrojenia) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej:  naradakoordynacyjna@stalowowolski.pl
Opłata: Opłatę za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną na podstawie wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty. Jej wysokość obliczana jest indywidualnie na podstawie tabeli nr 16 L.p. 6. stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)
Miejsce złożenia dokumentów: W zależności od wybranego sposobu załatwienia sprawy:
 • wniosek wraz z dokumentami w wersji tradycyjnego (papierowej) należy złożyć w :Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola (parter, pokój nr 10)
 • wniosek w formie elektronicznej należy złożyć przez geoportal powiatu stalowowolskiego pod adresem: https://stalowawola.geoportal2.pl/map/mat/mat.php
Sposób i termin załatwienia sprawy: Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego. W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów
(terminy liczone od dnia otrzymania kompletnego wniosku).
Uwagi: W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod
nr telefonu: (15) 643-36-15 lub (15) 643-36-17
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych: skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej  na podstawie przepisów prawa: Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.).
 4. Odbiorcy danych: podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia danych osobowych oraz podmioty wyszczególnione w przepisach prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Archiwalną.
 6. Ma Pan/i prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00
 1. Podanie danych ujętych we wniosku o skoordynowania usytuowania projektowanej sieci uzbrojena terenu na naradzie koordynacyjnej jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych obowiązkowych skutkować będzie nierozpatrzeniem wniosku
Formularz do pobrania:  Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej znajduje się w załączniku
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2020-11-06
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika Wydziału GN 2020-11-06 13:16
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika Wydziału GN 2022-04-29 13:04
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2023r. 19:25:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.