XML

Obwieszczenie o o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031”

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego, działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031” wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031” oraz zawiadamia wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentów.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Projekt prognozy Plik pdf 4.83 MB
Projekt Programu Plik pdf 4.25 MB
OBWIESZCZENIE Plik pdf 442.97 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłJustyna Koper-Kędra2023-09-27
Publikujący Justyna Koper-Kędra 2023-09-27 14:31
Modyfikacja Justyna Koper-Kędra 2023-09-27 14:33