XML

*Informacja o Biurze Rzeczy Zalezionych

Kontakt:
Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Rzeczy Znalezionych w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

obywatelskie@stalowowolski.pl
15 643 37 45

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych;
2) art. 187-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
3) Ustawa z dnia 19 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych;
5) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

Przechowywanie rzeczy znalezionych jest nieodpłatne.

Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy:

- której szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł i nie jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,

- jeżeli istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się jej własności,

- którą znalazca znalazł w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, która winna być oddana zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-12-15
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-12-15 09:38
Modyfikacja Katarzyna Wilk-Mozgawa - Główny specjalista 2023-02-08 11:10