XML

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 25.06.2024 r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się 25 czerwca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (s. 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30.


Proponowany porządek obrad:
1.    Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu za 2023 rok.
4.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok.
5.    Zapoznanie się z osiągniętym wynikiem finansowym za 2023 rok i informacją o bieżącym funkcjonowaniu PKS Stalowa Wola S.A.
6.    Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
7.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zapoznanie się z planowanymi oraz zrealizowanymi inwestycjami drogowymi na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
10.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego

Rafał Tofil
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2024-06-11
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2024-06-11 14:31
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2024-06-11 14:32