XML

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24.06.2024 r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbędzie się 24 czerwca 2024 roku o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (s. 113).

Proponowany porządek obrad:
1.    Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu za 2023 rok.
4.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok.
5.    Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
6.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
Barbara Domin
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2024-06-11
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2024-06-11 14:30