XML

Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 19.06.2024 r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej odbędzie się 19 czerwca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad:
1.    Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja o bieżącej działalności placówek:
1)    Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli,
2)    Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II w Stalowej Woli,
3)    Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli.
4.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu za 2023 rok.
5.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok.
6.    Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
7.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Komisji
Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Maria Linek

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2024-06-11
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2024-06-11 14:26
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2024-06-11 14:32