XML

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 18.06.2024 r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 18 czerwca 2024 roku w  Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad:
1.    Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Opiniowanie Raportu o stanie Powiatu za 2023 rok.
4.    Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok.
5.    Wolne wnioski.
6.    Zakończenie obrad.

    
Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Damian Biały

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2024-06-11
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2024-06-11 14:24