XML

Komisja Rewizyjna 3.06.2024 roku

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 3 czerwca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad:
1.    Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie przez Skarbnika Powiatu:
1)    sprawozdania finansowego za rok 2023;
2)    sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
4.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2023.
5.    Zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego.
6.    Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych za rok 2023 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
7.    Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2023.
8.    Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2023.
9.    Przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego:
1)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2023 rok.
2)    w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2023.
10.    Wolne wnioski.
11.    Zakończenie obrad.

Bogusława Latawiec
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2024-06-11
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2024-06-11 14:21