XML

Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26

POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26

UWAGA!!! - zmiana terminu składania ofert

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 18.11.2022 r. - plik do pobrania ponieżej w załącznikach
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.11.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załacznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-11-04
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-11-04 10:06
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-12-13 13:49