XML

Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica

POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica.

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert
1. Wyjasnienie nr 1 z dnia 15.11.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Wyjasnienie nr 2 z dnia 23.11.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania poniżej w załącznikach
4. Informacja o kwocie - plik do pobrania poniżej w załacznikach
5. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-11-09
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-11-09 08:12
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-12-13 08:13