XML

„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I (III)”

POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
 
„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I (III)”

UWAGA !!!!

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 10.08.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówenia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załacznikach.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-08-09
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-08-09 11:37
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-09-30 12:37