XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

„Dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz urządzeń peryferyjnych” (II) w zakresie dostawy zestawów komputerowych oraz monitorów do pracy biurowej oraz obróbki map cyfrowych i obsługi oprogramowania geodezyjnego

POWIAT STALOWOWOLSKI
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp na dostawy pn.
 
„Dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz urządzeń peryferyjnych” (II)
w zakresie
dostawy zestawów komputerowych oraz monitorów do pracy biurowej oraz obróbki map cyfrowych i obsługi oprogramowania geodezyjnego.


UWAGA !!!!
1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 10.08.2022 r. - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
2. Informacja o kwocie jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na zamówienia - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
3. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
4. Informacja o unieważnieniu postepowania - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-08-04
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-08-04 12:42
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-08-17 12:02