XML

„Rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”

POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp na roboty budowlane pn.
„Adaptacja pomieszczeń na I, II i IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
– etap I – zamówienie udzielane w częściach

 „Rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”
 
1. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o unieważnieniu postępowania- plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-04-06
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-04-06 11:44
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-05-11 12:26