XML

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli

POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli”

UWAGA ZMIANA TERMINU !!! -

1. Wyjaśnienia nr 1 - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.04.2022 r. - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
3. Wyjasnienie nr 2  z dnia 26.04.2022 - plik do pobrania w załącznikach
4. Wyjasnienie nr 3 z dnia 28.04.2022 r. -plik do pobrania w załącznikach
5. Aktulany Załącznik nr 10 - ID postępowania - plik do pobrania w załącznikach
6. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania - plik do pobrania poniżej w załącznikach
7. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
8. Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - p.o. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu2022-04-05
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-04-05 13:01
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-05-05 09:58