XML

Rozbiórka obiektu garażowo magazynowego i budowa nowego obiektu garażowo magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Rozbiórka obiektu garażowo magazynowego i budowa nowego obiektu garażowo magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli"

UWAGA!

1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 30.03.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 30.03.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-03-21
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-21 13:13
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-04-14 10:38