XML

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową dróg powiatowych nr 2502R, 2601R, 1006R i 1024R w powiecie stalowowolskim” – zamówienie udzielane w częściach.

POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp, na świadczenie usług pn.
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową  dróg powiatowych nr 2502R, 2601R, 1006R i 1024R w powiecie stalowowolskim” – zamówienie udzielane w częściach.
Dotyczy:
Część I „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl -  Skowierzyn”.
Część II „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową obiektu mostowego na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn”.
Część III „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

UWAGA:

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla częśći I i II - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla częśći III - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-03-03
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-03 10:42
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-04-06 11:52