XML

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica-Zbydniów od km 5 +100 do km 6 +500, w m. Kotowa Wola, Zbydniów”

POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica-Zbydniów
od km 5 +100 do km 6 +500,  w m. Kotowa Wola, Zbydniów”

UWAGA !!!!
Wyjaśnienie nr 1 z dnia 25.03.2021 - plik do pobrania poniżej w załącznikach


UWAGA !!!!
1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-03-19
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-19 11:11
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-26 13:17