XML

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski

POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski"

UWAGA !!!!!

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-03-03
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-03 14:05
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-30 08:45