Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zatwierdzanie projektów zmian organizacji ruchu

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ZMIAN ORGANIZACJI RUCHU

Podstawa prawna:

 • Art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 • Wniosek.

 • Projekt organizacji ruchu, który powinien zawierać:

- plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków
i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;
- program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
- zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki
o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
- opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
- przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
- nazwisko i podpis projektanta.

 • Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

- Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli,
- Zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składająca projekt.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Transportu, ul. Podleśna 15, II piętro - pokój 210, tel. 15 643 36 41

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Uwagi:

 • Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
  - zarząd drogi,
  - organ zarządzający ruchem,
  - inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6 rozporządzenia,
  - osoba realizująca zamówienie w/w jednostek.

 • Jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomienia Starostę Stalowowolskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli oraz właściwego zarządcę drogi o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

 • Jeżeli w wyznaczonym przez Starostę Stalowowolskiego terminie, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu brak jest zawiadomienia o którym mowa § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem zatwierdzona zmiana organizacji ruchu traci ważność.

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Wojcieszyn - inspektor2020-11-03
Publikujący Łukasz Wojcieszyn - inspektor 2020-11-03 11:00
Modyfikacja Łukasz Wojcieszyn - inspektor 2021-01-27 07:38
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2023r. 19:29:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.