XML

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2023-05-04
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2023-05-04 11:16
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2023-05-04 11:18