XML

Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2022-03-31
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2022-04-27 10:34
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2022-04-27 10:35