Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli
ul. Orzeszkowej 2, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 06 37
e-mail: zpow@stalowowolski.pl
www.zpow.stalowowolski.pl
Dyrektor - Teresa Polowska


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 95 23, fax. (015) 844 89 11
e-mail: ckustwola@wp.pl
www.ckustalowawola.pl
Dyrektor - Maria Piekarz


Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Podleśna Przystań
ul. Podleśna 6, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 02 01
e-mail: domdziecka@stalowowolski.pl
https://podlesnaprzystan.pl/
Dyrektor - Małgorzata Warchoł


Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 2a, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 844 20 04
www.dps.stalowawola.pl
dps@stalowowolski.pl
Dyrektor - Łukasz Chrząstek


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 18 31
e-mail: ppp@stalowowolski.pl
www.ppp.stalowowolski.pl
Dyrektor - Marzena Łata


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
ul. ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola,
tel. (015)
e-mail: pcprstwola@onet.pl
www.pcprstwola.naszaplacowka.pl
Dyrektor - Tomasz Brymora


Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 643 37 80, fax. (015) 643 37 87
e-mail: rzsw@praca.gov.pl
https://stalowawola.praca.gov.pl/
Dyrektor - Zofia Zielińska - Nędzyńska


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4 a, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 843 32 05
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com
p.o. Dyrektora - Monika Pachacz-Świderska


Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Stalowej Woli
ul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola
tel. (015) 844 86 18
https://zpo.stalowowolski.pl/
Dyrektor - Małgorzata Stańczak


Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 844 46 31
e-mail: zdp@stalowowolski.pl
https://zdp.stalowowolski.pl/
Dyrektor - Piotr Śliwiński


Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 17 41, fax. (015) 842 13 93
e-mail: poczta@zsp1-sikorski.pl
http://zsp1-sikorski.pl/
Dyrektor - Agata Krzek


Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 06 40
e-mail: sekretariat@zsnr2.stalowa-wola.pl
www.zsnr2.stalowa-wola.pl
p.o. Dyrektor - Jacek Bożek


Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola
tel./fax (015) 844-04-12
e-mail: sekretariat@ekonomik-stalowawola.pl
www.ekonomik.stalowawola.pl
Dyrektor - Paweł Ciołkosz


Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 813 48 54
e-mail: cezstalowawola@wp.pl
http://www.cezstalowawola.pl/
Dyrektor - Piotr Żyjewski


Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
Al. Jana Pawła II 21, 37-450 Stalowa Wola
tel./fax. (015) 842 10 31
e-mail: szkola@zss6stalowa-wola.pl
http://www.zss6stalowa-wola.pl/
Dyrektor - Barbara Nabrzeska


I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola
tel./fax. (015) 842 69 45
e-mail: liceum@loken.pl
www.loken.pl
Dyrektor - Mariusz Potasz
Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli
ul. Staszica 5 37-450 Stalowa Wola
tel. (15) 842 04 10
e-mail: medyk_stw@poczta.onet.pl
https://msc-stalowawola.pl/
Dyrektor - Robert Grzyb
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 17:05
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-12-01 13:10