Informacja z realizacji zadań Referatu Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -  treść w załączniku.