Oferty realizacji zadania publicznego  – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

Informujemy, że Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli złożył ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej” oraz “Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Licealiady” w dniach od 14 marca do 10 czerwca 2022 r. na podstawie Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.