Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - 20210426130405123.pdf do treści 2021-04-26 13:17 Łukasz Lebioda
  • Zmieniono treść dokumentu
2021-04-26 13:15 Łukasz Lebioda Podgląd treści
Dodano plik - Informacja z otwarcia ofert.pdf do treści 2021-04-09 12:05 Magdalena Sibiga
  • Zmieniono treść dokumentu
2021-04-09 12:04 Magdalena Sibiga Podgląd treści
Dodano plik - Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.pdf do treści 2021-04-09 09:20 Magdalena Sibiga
  • Zmieniono treść dokumentu
2021-04-09 09:18 Magdalena Sibiga Podgląd treści
Usunięto plik - 20210326082629303.pdf z treści 2021-03-26 08:32 Łukasz Lebioda
Dodano plik - 8. Wyjasnienie nr 1 z dnia 25.03.2021.pdf do treści 2021-03-26 08:31 Łukasz Lebioda
Dodano plik - 20210326082629303.pdf do treści 2021-03-26 08:30 Łukasz Lebioda
  • Zmieniono treść dokumentu
2021-03-26 08:29 Łukasz Lebioda Podgląd treści
Dodano plik - 7. SST.zip do treści 2021-03-19 11:12 Łukasz Lebioda
Dodano plik - 6. POR.zip do treści 2021-03-19 11:12 Łukasz Lebioda
Dodano plik - 5. PRZEDMIAR ROBÓT.zip do treści 2021-03-19 11:12 Łukasz Lebioda
Dodano plik - 4. PBW.zip do treści 2021-03-19 11:12 Łukasz Lebioda
Dodano plik - 3. Załączniki do SWZ.zip do treści 2021-03-19 11:12 Łukasz Lebioda
Dodano plik - 2. Ogloszenie o zamówieniu.pdf do treści 2021-03-19 11:12 Łukasz Lebioda
Dodano plik - 1. SWZ.docx do treści 2021-03-19 11:12 Łukasz Lebioda
Utworzono treść 2021-03-19 11:11 Łukasz Lebioda Podgląd treści
powrót