Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono tytuł dokumentu
2022-02-23 13:57 Joanna Piechuta Podgląd treści
Dodano plik - Oferta realizacji zadania publicznego - Igrzyska.pdf do treści 2022-02-22 15:21 Joanna Piechuta
Dodano plik - Ofreta realizacji zadania publicznego - Licealiada.pdf do treści 2022-02-22 15:20 Joanna Piechuta
Utworzono treść 2022-02-22 15:20 Joanna Piechuta Podgląd treści
powrót