Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 759 obr. Zaklików.pdf do treści 2022-04-26 09:58 Dawid Karsoń
Utworzono treść 2022-04-26 09:58 Dawid Karsoń Podgląd treści
powrót